Verksamhetsberättelse 2018

Föreningen Välkommen till Mälaröarna bygger sociala nätverk för och med nyanlända i Ekerö kommun.

Föreningen grundades hösten 2016 av det dåvarande vänfamiljnätverket. Under 2017 flyttade nätverken Läxhjälparna och Mälaröarnas EBO-grupp in i föreningen.

Vi ser nu tillbaka på ett mycket aktivt andra verksamhetsår.

Välkommen till Mälaröarna verkar i integrationsnätverket ”Öar utan gränser” och samverkar med många olika lokala aktörer. Vi har 27 medlemmar och ser en stor potential att under 2019 värva många fler i det nätverk som finns kring föreningen.

Årsmötet hölls 15 januari i Ekebyhovskyrkan. Där beslutade vi om namnbyte från Vänfamilj- nätverket till Välkommen till Mälaröarna, för att förtydliga att föreningen nu rymmer flera verksamheter. Namnbytet bekräftades på ett extra medlemsmöte 20 februari.

Styrelsen

Styrelsen har bestått av

  • Karin Gustafsson (ordförande),
  • Ulla Ramkvist (vice ordförande),
  • Stefan Pettersson (sekreterare),
  • Magnus Ehntorp (kassör/ledamot),
  • Lars Samuelsson (ledamot),  
  • Anna Augustson (suppleant) och
  • Victoria Zidén (suppleant).
  • Linnéa Häggkvist adjungerades till styrelsen 6 mars med ansvar för kulturkompisverksamheten.
  • Karl Lindström adjungerades till styrelsen 3 maj och är sedan dess kassör.

Styrelsen har haft 18 protokollförda möten.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god.

Asylrådgivning

Vi är en asylgrupp inom Flyktinggruppernas riksråd (FARR) i asyl-, verkställighets- och tillstånds- processerna.

Vi samarbetar med en handfull advokatbyråer när offentligt biträde saknas eller inte räcker till. Det inköpta juridiska stödet är möjligt tack vare en donation.  

I vintras organiserade vi ett seminarium med FARR:s Sanna Vestin.

Under hösten har vi byggt upp kompetens och kontakter inom arbetskraftsinvandring. Vi driver ett pilotprojekt där asylsökande som får avslag avslutar asylprocessen korrekt genom att låta sig utvisas för att sedan lagligt komma tillbaka som arbetskraftsinvandrare.

Dragkroksklubben

Nätverk av privatpersoner som hjälper till och transporterar möbler till nyanlända. Verksamheten sker i Ekerö pastorats och Ekerö kommuns återbruksprojekt. Med i samverkan finns även Cirkel K-Träkvista och Mäklarringen-Ekerö som lånar ut släp för alla dessa möbeltransporter. Sedan starten 2016 har drygt 250 släp rullat med möbler till nyanländas hem.  

Festligheter och firande

Vi arrangerar egna festligheter och firanden och medverkar i andras evenemang. Festligheter med mat sång och dans från olika delar av världen skapar nyfikenhet, intresse och nya kontakter över kulturgränser. Vi är medlem i  Ekebyhovs slotts intresseförening.

Nouruz-firande i Mälarökyrkan: Tillsammans med Mälarökyrkans språkkafé och tre familjer från Afghanistan och Iran ordnade vi en härlig fest i samband med  nouruz, det persisk-afghanska nyårsfirandet vid vårdagjämningen. Familjerna bakade och bjöd på traditionella godsaker. Vi fick lära oss om nyårsdukningen  haft sin, som på persiska betyder “de sju sakerna som  börjar på S” och som symboliserar hälsa och kärlek inför det kommande året.

Nationaldagsfirande på Drottningholm: I samarbete med Drottningholmsteatern, kulturskolan och Ekerö kommun bjöd vi in alla nyanlända och ensamkommande i vårt nätverk till festligheterna på Drottningholm den 6 juni. Teatern bjöd på guidade visningar på arabiska, musikskolan på underhållning och sjöscouterna prova-på aktiviteter.

Kafélördag på Ekebyhovs slott: Klädinsamling i Mälarökyrkan, sortering tillsammans med ett gäng fotbollsspelande nyanlända, utdelning på slottskafé i Ekebyhovs slott. Bakverk från olika länder. Slotts- kaféet var en lyckad tillställning med många gäster. Adelsö buss lånade ut en buss så att vi kunde hämta upp gäster med dålig kollektivtrafik.

“Jul för alla” i Ekebyhovskyrkan: På annandag jul bjöd vi och Ekerö pastorat in nyanlända och ensamkommande till traditionellt julfirande med mat, musik, dans kring granen och julklapps- utdelning till alla barn. Klapparna bestod av återbruksleksaker skänkta av mälaröbor.

Fotbollsgänget

En grupp ungdomar som är nya i Sverige planerade att starta en fotbollsförening. Under hösten flyttade de istället in i Skå IK. Vi har kört en insamlingskampanj för att hjälpa dem ekonomiskt.

Kommunikation

Vi kommunicerar utåt med faceboksida, facebookgrupp och en webbplats. Facebookgruppen Välkommen till Mälaröarna – Öar utan gränser har blivit central för det ideella integrationsarbetet på Mälaröarna. I samarbete med Färingsö församlings språkkafé i biblioteket i Stenhamra, Mälarökyrkans språkkafé och Ekerö pastorats integrationsprojekt möter vi nyanlända och etablerade svenskar.

Krisfond

När alla andra möjligheter är uttömda hjälper vi nyanlända ekonomiskt vid särskilt ömmande behov. Till exempel genom att delfinansiera resekostnader vid familjeåterförening. Medlen kommer från insamlingar och donationer.

Kulturkompis – Ekerö

Kulturkompis är ett projekt som sammanför vuxna nyanlända eller asylsökande med etablerade svenskar över olika kulturaktiviteter som teater- och konsertbesök. Ett utmärkt sätt att träffa nya vänner, få nya intryck och lära sig svenska.

Vi har tillgång till Kulturkompis Stockholms utbud av aktiviteter genom studieförbundet Bilda. Kulturkompis-Ekerö har matchat över 40 deltagare. Arbetet med nya matchningar ligger för tillfället nere då Linnea Häggkvist som hållit i dessa trådar flyttat. Möjligheterna kring en nystart ses över för 2019.

Kulturkompis – Ungdom

Under 2018 har arbetet fortsatt med att skapa möten mellan kulturintresserade ungdomar från olika länder. Arbetet sker i samverkan mellan Välkommen till Mälaröarna, Kulturskolan, Ekerö pastorat och Songlines. Prova-på-workshops har ordnats med Kulturskolan och Songlines.

Körkortsinitiativet

Många nyanlända behöver körkort för jobb och för att kunna bo utanför bussnätet. Få har råd med körskola och känner inte etablerade svenskar att övningsköra med. Vi har initierat ett projekt tillsammans med Ekerö kommuns idélabb med  studiecirklar för körteorin och rekrytering av ideella handledare för övningskörning.

Läxhjälparna

Läxhjälparna är en grupp som hjälper ensamkommande med språkträning och läxhjälp. Flera är pensionerade pedagoger. Arbetet påbörjades på de fyra HVB-hemmen 2016 där alla som ville fick hjälp med skolarbetet. Nu träffar vi ungdomar som bor utspridda i kommunen två gånger per vecka under terminerna.

Mälaröarnas EBO-grupp

EBO-gruppen organiserar och stödjer de värdfamiljer som har ensamkommande ungdomar inackorderade. Under året har 28 ungdomar bott inackorderade. Ingen av de ensamkommande i kommunen har blivit hemlös, alla har haft någonstans att bo. Alla som velat har kunnat gå i skola (och det är nästan alla) och utvecklats. Tyvärr är bilden en annan i majoriteten av landets kommuner, med många hemlösa och många utestängda från skolgång.

EBO-gruppen fick KD Ekerös vitsippspris 2018 med motiveringen ”För ett föredömligt civil- samhälleligt engagemang. Ni har öppnat era hem för era medmänniskor när det behövdes som mest.”

Sivert Åkerljung (kd), Stefan Pettersson (EBO-gruppen), Niklas Ernback (kd), Lena Jonsson (EBO-gruppen). Foto: Hassan Salimi.

Vi samarbetar med liknande volontärgrupper i Stockholms kranskommuner och har stått som värd för konferenser och utbildningar. Vi samarbetar regionalt med Rädda barnen, BRIS, Vi står inte ut och lokalt med Mälarökyrkan, Färingsö församling, Ekerö pastorat och Ekerö kommun.

Genom samarbetet med Ekerö kommun har vi fått del av statliga medel för ensamkommande som fyllt 18 år. För dessa medel har vi hyrt inackorderingsrum. Samarbetet med Ekerö kommun har också skapat direktkanaler till Socialkontoret och Barn- & utbildningsförvaltningen.  I ett bra samarbete med kommunen har majoriteten av ungdomarna under hösten kunnat fortsätta sina gymnasiestudier. Nästan alla har gått vidare från språkintroduktion till yrkesintroduktion, nationella program eller folkhögskola. Den gemensamma gymnasieantagningen gallrade bort eleverna eftersom de fyllt 18 år och inte hade uppehållstillstånd, trots kommunens policy att tillåta studier. Vi har därför haft direktkontakt med och pratat in ungdomarna i skolor med lediga studieplatser.

Representanter för gruppen har deltagit i utbildningar hos Psykologer utan gränser, RFSU, Länsstyrelsen, Stockholms stad och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Mot slutet av året har en stor del av ungdomarna äntligen, efter lång tid och stor oro, fått uppehållstillstånd. Arbetet i gruppen har fått två inriktningar: Stöd för de med uppehållstillstånd att ta sig in på bostadsmarknaden och komma in i de reguljära samhällssystemen, respektive individuellt stöd för de som ännu inte fått uppehållstillstånd.

Vi driver ett pilotprojekt för att de som får avslag på asylansökan ska kunna stanna i eller återvända till Sverige som arbetskraftsinvandrare.

Tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet ordnade vi öppna möten med deras migrationspolitiska talespersoner Johanna Jönsson (c) och Maria Ferm (mp).

Gruppen har träffats varannan vecka. Förutom värdfamiljer ingår några gode män. Ungefär 50 personer har under året varit aktiva på något sätt.

Vänfamiljnätverket

Sedan vänfamiljnätverket startade 2016 har ett 40-tal nyanlända familjer matchats med svenska vänfamiljer. Syftet är att skapa ett socialt sammanhang för familjen. Många fler har funnit varandra informellt, till exempel vid förmedling av möbler, husgeråd och kläder som återbrukas.

Vänfamiljnätverket är en del i Ekerö pastorats och Ekerö kommuns Vänfamiljs- och återbruksprojekt.

Över tid utvecklas relationerna. En del fördjupas, andra klingar av i takt med att den nyanlända familjen får ett bredare kontaktnät i Sverige. Vi uppskattar att minst 350 personer finns i ett nätverk kring vänfamiljerna, språkkaféerna och gemensamma aktiviteter.  

Ekerö kommun och Ekerö pastorat har utvärderat Vänfamiljs- och återbruksprojektet. Vi har tagit till oss att etablerade vänfamiljer ofta känt att ett stort ansvar vilar på dem. Tröskeln för att matchas som vänfamilj är hög. Vi styr därför till små lokala välkomstteam som innehåller etablerade svenskar och nyanlända med språkkunnande och egna erfarenheter av att komma till Ekerö. På så sätt minskar trösklarna för att engagera sig och den nya familjen får snabbt flera nya kontakter.

Flera av de nyanlända familjerna är splittrade. Under det gångna året har vi glädjande kunnat stötta flera familjer till återförening.

Lokal samverkan kring vänskapsmatchningar, bosättningsstöd och social förankring

Ekerö pastorat och Ekerö kommun samarbetar sedan hösten 2016 om välkomnande av nyanlända. Syftet är att skapa bred samverkan och mobilisera civilsamhället för att påskynda etablering och social förankring, minska psykisk ohälsa och korta vägen till praktik och arbete.

Välkommen till Mälaröarna samarbetar med Ekerö pastorats och Ekerö kommuns Vänfamilj- och återbruksprojekt. Vi kör möbler och husgeråd till nyanlända som bosätter sig eller flyttar. Flera av våra verksamheter hjälper till att skapa sociala kontakter.

Lämna ett svar