Vara: kommunstyrelsen låter föreningar hjälpa 18-åringar

I Vara kommun har kommunstyrelsen beslutat att hela kommunbidraget går till föreningar för att komma ensamkommande 18-åringar till godo.

Kommunstyrelsen i Vara argumenterar:  ”Ur rent humanitärt perspektiv torde målgruppen få stanna i kommunen under asylprocessen. Det kan förmodas att dessa personer genomgått stora svårigheter på sin väg till Vara kommun och med en påtvingad flytt därifrån under pågående asylprocess riskerar de att far illa.”

— Kommunen gör alltså inget själva, men skickar pengarna vidare i sin helhet, rapporterar en av aktivisterna. De som jobbar ideellt har hittills placerat i ideella familjehem, men kommer eventuellt att starta boende om det blir nödvändigt.

 

Kommunstyrelsen konstaterar ett etiskt dilemma där

…  ungdomar som funnit sig tillrätta i Vara kommun ska förflyttas till Migrationsverkets anläggningsboende innan deras asylärende har avgjorts och vunnit laga kraft.

De som studerar på gymnasiet blir tvungna att avbryta studierna då ungdomen skrivs in i den skola där Migrationsverkets anläggningsboende ligger. Detta skapar mycket oro och psykisk ohälsa bland ungdomarna.

Det tillfälliga kommunbidraget är avsett som ett stöd till kommunerna för att
de ska låta ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen få
stanna i kommunen till dess deras asylärende är slutligt avgjort.

I beslutet röstade samtliga ledamöter från moderaterna, centerpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet för förslaget. En ledamot från Sverigedemokraterna reserverade sig.

Referenser:

Lämna ett svar