Vänfamiljnätverket heter nu Välkommen till Mälaröarna

Föreningen Vänfamiljnätverket har 20 februari 2018 bytt namn till Välkommen till Mälaröarna. Verksamheten är den samma: att sammanföra etablerade mälaröbor med nyanlända.

Mälaröarnas EBO-grupp är en del av Välkommen till Mälaröarna.

Karin Gustafsson, ordförande i Välkommen till Mälaröarna berättar:

— När vi startade föreningen var namnet Vänfamiljnätverket bra men med tiden så har flera verksamheter startats eller flyttat in i föreningen.  Så det blev lite förvirrande när namnet speglade både hela föreningarna och en av verksamheterna.

Karin Gustafsson föreläser på en scen.
Karin Gustafsson, ordförande i Välkommen till Mälaröarna. Foto: Stefan Pettersson CC (BY-SA).

I Välkommen till Mälaröarna finns:

  • Vänfamiljnätverket som matchar nyanlända och etablerade.
  • Kulturkompis Ekerö.
  • Kulturkompis ungdom.
  • Läxhjälparna som stöttar ensamkommande på kommunens HVB-hem (hem för vård eller boende).
  • Mälaröarnas EBO-grupp som organiserar värdfamiljer som öppnar sina hem för ensamkommande som blivit 18 år utan att fått beslut i sin asylansökan. EBO står för ”eget boende”.
  • Dragkrokslubben, hjälper till att transportera skänkta möbler från givare till nyanlända.

Lämna ett svar