Tranås: civilsamhället ordnar boende till 18-åriga asylsökande

I Tranås har kommunen kommit överens med föreningen Nätek att den ska jobba med att hitta rum till ensamkommande som fyller 18 år och är kvar i asylprocessen.

Socialnämnden beslutade att tilldela Nätek totalt 600 000 kronor av det särskilda statsbidraget för att ensamkommande som fyller 18 år ska slippa ftlytta. Det beviljade bidraget är uppdelat i två poster där den första, om 200 000 kronor, kan betalas ut redan i oktober.

Lösningen för Tranås är att använda platser dom bli lediga på HVB (Hem för vård eller boende) samt inneboende i värdfamiljer.

— Nu vill vi flagga för möjligheten att ställa upp som värdfamilj, vilket det finns cirka tio stycken av i dag. Det har pågått ett tag, men inte i en jätteomfattning, berättar föreningens ordförande Erik Nygårds för Tranås Tidning.

Så gör föreningen NätEk i Tranås för att hjälpa ensamkommande så att de inte behöver flytta.

I socialnämnden röstade allianspartierna för ett föreningsbidrag till föreningen NätEk. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Beslutsprotokoll Socialnämnden i Tranås kommun, 2017-09-27 (utdrag) PDF.

Lämna ett svar