Stockholm: Stöd till unga i asylprocess som rotat sig

Stockholms Stadsmission samarbetar med Stockholms Stad stötta ensamkommande unga i att hitta ett tillfälligt boende i väntan på asylbeslut.  Boende rekryteras i form av fadderhem.

Den 1 juli infördes ett nytt ersättningssystem för ensamkommande flyktingbarn. Det innebär att kommunerna inte längre har möjlighet att låta dem som har fyllt 18 år, går i gymnasiet, men ännu inte fått besked på sin asylansökan, bo kvar i kommunen under tiden de väntar på sitt beslut.

Stockholms Stad låter ungdomar som har fyllt, eller fyller 18 år under perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018, en möjlighet att stanna kvar under asylprocessen.

Stockholms Stadsmission söker nu efter fadderhem. Som fadderhem får du chans lära känna och vara ett vuxenstöd åt en ungdom som sökt asyl i Sverige och som rotat sig i Stockholm.

– Nu ger vi ungdomarna som bor i Stockholm en möjlighet att gå klart gymnasiet i lugn och ro istället för att tvingas flytta från vänner, skola och den trygghet de har skapat sig här säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad till Sveriges Television.

– Det är bra både för ungdomarna och för Sverige.

Socialnämnden  i Stockholms Stad beviljar Stockholms stadsmission 10,1 mkr som verksamgetsbidrag för projekt Asylboenden för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30.

Tjänsteutlåtande från Socialförvaltningen, beslutat av Socialnämnden 2017-09-19. PDF.

Norrmalm. Foto: Johannes Akkach CC (BY-SA).

Lämna ett svar