Socialförvaltningen: 18-åringar är Migrationsverkets ansvar

Regeringen avser i höstbudgeten att i ett engångsbidrag stödja kommuner som låter asylsökande 18-åringar stanna kvar och fortsätta studierna.

Ekerö kommuns socialchef får frågan:

Kan jag tolka det som att ni kommer att ta emot bidraget och erbjuda möjligheten för ungdomarna att bo kvar i kommunen i väntan på beslut från Migrationsverket?

Svar: Nej, vår utgångspunkt är att vi fortsatt följer lagstiftning och Socialstyrelsens riktlinjer vilket innebär att ansvaret för ensamkommande som fyller 18 år återgår till Migrationsverket.

Beloppet som Regeringen avsierat är 23 500 kronor per ungdom. Intentionen är att ungdomarna ska kunna fortsätta studierna och bo kvar. Inga krav ställs på hur kommunen ska använda pengarna.

För Ekerös del handlar det om tolv ungdomar som var 17 år, asylsökande och vistades i kommunen 2017-06-30. Till det kommer tre ungdomar 18-20 år som är i socialtjänstens ansvar.

Stefan Pettersson, Mälaröarnas EBO-grupp kommenterar:

— Socialförvaltningen har en knepig situation och anser att Ekerö inte ska hjälpa 18-åringarna. Det gör detta till en politisk fråga, vad vill Ekerö kommun göra?

 

Lämna ett svar