Sanna Vestin föreläser om asylrätt och verkställighetshinder

Sanna Vestin från FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, besökte Mälaröarna 22 mars 2018. Hon föreläste om asylrätt i allmänhet och verkställighetshinder i synnerhet. 

Sanna Vestin, FARR

Sanna Vestin beskrev utförligt asylprocessen, och hur den efter laga kraftvunnet avslagsbeslut går över i verkställighetsprocessen. Där det är meningen att den asylsökande ska verkställa utvisningen, åka till sitt hemland.

När nya omständigheter dyker upp kan verkställighetshinder anmälas, det kan leda till få uppehållstillstånd eller en prövning av sitt asylärende.

FARR:s broschyr om verkställighetshinder.

Det är svårt att få igenom ett verkställighetshinder. Alla ärenden är unika och det finns fallgropar.

Träffen samlade stödpersoner och volontärer från Mälaröarna och tillresta från storstockholm.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten. En organisation för samråd och erfarenhetsutbyte till stöd för asylsökande.

FARR är idag ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som består av, hjälper och samordnar grupper och enskilda som arbetar för att stärka asylrätten.

FARR är en gräsrotsorganisation där allt arbete sker helt ideellt. Utgifter betalas av medlemsavgifter och gåvor. I lokalgrupperna finns kunskap om asylrätt, juridik och medicin. Där finns också socialt stöd och nätverk för unga och vuxna, asylsökande och papperslösa.

Mälaröarnas EBO-grupp är stöttar ensamkommande asylsökande som blivit 18 år och bor inackorderade på Mälaröarna/i Ekerö. Vi är en del av föreningen Välkommen till Mälaröarna som är en medlemsgrupp i FARR.

Foto: Stefan Pettersson CC(BY-SA)

Lämna ett svar