Så här gör kommunerna

Stockholms län

Ekerö kommun

Kommunalt boende: Ungdomar som fyller eller skrivs upp till 18 år skrivs ut från socialtjänstens vård.

Volontärt boende: De flesta ungdomarna bor inackorderade hos värdfamiljer via Mälaröarnas EBO-grupp.

Statliga stödet för kvarboende 2017/2018: Samarbete med Mälaröarnas EBO-grupp / Välkommen till Mälaröarna får 460 000 kronor i föreningsbidrag av 1 050 000 kronor. Beslut i socialnämnden 2014-02-14 efter ordförandeförslag från (M). M, KD, C, L, MP, S, Ö var för beslutet (V och SD inte representerade). Övriga delar av bidraget reserveras, kommer enligt socialchefen ”att användas till den avsedda målgruppen”, till exempel ungdomar utan uppehållstillstånd som är kvar i kommunal vård efter 18-årsdagen.

Statligt stöd för kvarboende 2018: Inga uppgifter.

Statligt stöd mot hemlöshet: Samarbete uppstartat mellan EBO-gruppen och Färingsö Församling, Ekerö pastorat. Dialog med Röda korset Mälaröarna.

Skolgång för ej folkbokförda: Pågående diskussioner. Det verkar som kommunen godkänner att asylsökande 18+ påbörjar nya gymnasieutbildningar (introduktionsprogram, nationellt program) om mottagande skola anser att eleven kvalar in och Ekerö kommun bedömer att kunskaperna i svenska räcker för tillgodogöra sig utbildningen (t.ex. klara av arbetsplatspraktik på yrkesintro). Kontroll görs av skolans kvalitet och elevens studiehistorik (på samma sätt som för infödda elever).

Kontakter:

Mälaröarnas EBO-grupp (en del av föreningen Välkommen till Mälaröarna).
http://ebo.malaroarna.org/
https://www.facebook.com/ebo.malaroarna/ (skicka PM för kontakt)
ebo@malaroarna.org

Värmdö kommun

Lämna ett svar