Replik till SD: boendesituationen förvärras inte av 18-åringarna

Cecilia Karström, Sverigedemokraterna Ekerö, skriver insändare i Mälarö Tidning och är oroad över att asylsökande 18-åringar ska tränga ut infödda ungdomar. Stefan Pettersson från Mälaröarnas EBO-grupp replikerar.


Hej Cecilia Karström, SD!

Jag läser i Mälarö Tidning (28 oktober 2017) att du är orolig för boendesituationen på Mälaröarna och tror att den förvärras av att ensamkommande asylsökande bor kvar efter artonårsdagen.

Det är en svår bostadsmarknad, så långt vi är överens.

Cecilia Karströms insändare i Mälarö Tidning.

Många ensamkommande som kom hit för två år sedan hinner fylla arton innan deras asylärende är avgjort. De blir omplacerade till Migrationsverkets boende för vuxna, rivs upp från påbörjad skolgång, kompisar, föreningsliv, god man och trygghet. De flyttas runt som styckegods mellan olika delar av Sverige. Systemet är inhumant!

Mälaröarnas EBO-grupp vill att ungdomarna ska fortsätta sina studier. Vi hjälper dem att själva hitta inackorderingsrum. Det tränger inte undan någon annan, är bra integration och sker ideellt. Goda människor lånar ut ett rum eller en gäststuga.

Om du tar en promenad på öarna så bor det en ung asylsökande i ”eget boende” (EBO) i vart 500:e hushåll du passerar. Så glest som vi bor blir det en lång promenad att gå mellan två av dem.

Ekerö kommuns integrationsstrategi lyfter fram arbete, utbildning, socialt sammanhang och bostad. Vi i civilsamhället kan hjälpa till med det sociala sammanhanget och bostaden för de unga vuxna.

Behovet av stöd i vardagen upphör inte automatiskt på 18-årsdagen, framförallt inte för den som saknar familj och nätverk. Det utrymme lagen ger kommunerna att förlänga stödet måste användas fullt ut.

Regeringen tilldelar Ekerö kommun 1 050 772 extra kronor så att kommunen kan låta ungdomarna bo kvar även efter att de blivit 18 år för att avsluta pågående studier.

Det är dessa pengar som vi vill använda en del av, så att värdfamiljerna inte behöver sponsra ungdomarna privat. Det är inte alla som har råd att göra det. För samhället är detta mycket billigare än någon annan lösning. Att inte använda pengarna till boende vore omoraliskt.

Tillsammans kan civilsamhälle och kommun lösa det som staten inte förmår lösa på ett bra sätt.

 

Stefan Pettersson
Mälaröarnas EBO-grupp


I samma nummer av Mälarö Tidning replikerar också kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) på Sverigedemokraternas insändare:

”Sverigedemokraterna verkar ha fått en hel del om bakfoten …”

Adam Reuterskiölds replik på SD:s insändare om EBO på Mälaröarna och Ekerö.

Lämna ett svar