Överblick – läget i kommunerna

En undersökning har gjorts …

Bo kvar?

Kan ungdomarna bo kvar i kommunen? Oavsett vem som ordnar boendet och hur det finansieras.

Grönt – alltid/ofta
Gult – ungefär i hälften av fallen
Rött – sällan/aldrig
Mörkgrått – uppgift saknas om detta (men andra uppgifter finns)
Ljusgrått – uppgifter saknas helt
Svart – motsägelsefulla uppgifter

Beslut tagits?

Har kommunen tagit beslut om hur de statliga pengarna för att ensamkommande asylsökande som fyller 18 år ska slippa flytta?

Grönt – Beslut taget, pengarna ska användas till boende
Gult – Beslut är inte taget
Rött – Beslut taget, pengarna används inte till boende eller kommunen avser inte att ta beslut.
Mörkgrått – uppgift saknas om detta (men andra uppgifter finns)
Ljusgrått – uppgifter saknas helt
Svart – motsägelsefulla uppgifter

Hur används bidraget?

Hur har kommunen beslutat att använda bidraget?

Grönt – kommunalt boende
Gult – kommunalt boende under begränsad tid
Blått – samarbete med civilsamhället
Rött – till annat än avsett
Mörkgrått – uppgift saknas om detta (men andra uppgifter finns)
Ljusgrått – uppgifter saknas helt
Svart – motsägelsefulla uppgifter

Lämna ett svar