Om föreningen

Välkommen till Mälaröarnas vision är ett inkluderande samhälle med bra integration.

  • Vi bygger sociala nätverk för och med nyanlända. 
  • Vi guidar nyanlända hur lokalsamhället och Sverige fungerar. 
  • Vi hjälper till med språkträning.
  • Vi hjälper till i kontakter med samhällsfunktioner och i migrationsprocesserna.
  • Vi främjar psykisk och fysisk hälsa.
  • Vi sprider kunskap om hur det är att vara nyanländ eller asylsökande.

Förening är ideell, finns i Ekerö kommun och verkar inom integrationsnätverket Öar utan gränser. Vi samarbetar med många aktörer lokalt och regionalt.

Föreningens stadgar.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är malar-skylt-valkommen-till-malaroarna-karin-gustafsson-768x1024.jpg
Foto: Karin Gustafsson.

Historik

Välkommen till Mälaröarna startade 2016 som Vänfamiljnätverket. Grundidén formades på en workshop i februari 2016 i nätverket Öar utan gränser: vi skapar små sociala solar av vänner kring nyanlända. I november 2016 ombildades nätverket till föreningen Vänfamiljnätverket.

Vänfamiljnätverket samarbetade nära Ekerö pastorat och Ekerö kommun som har ett samarbete kring stöd integration av nyanlända som anvisas till kommunen. En del av detta samarbete är Dragkroksklubben där föreningen hjälper till med transporter av möbler som skänks till nyanlända.

Under 2017 flyttade två existerande nätverk in under Vänfamiljnätverkets paraply: Läxhjälparna och Mälaröarnas EBO-grupp. Läxhjälparna bestod av volontärer som hjälpt till med språkträning på HVB (hem för vård eller boende) i kommunen. EBO-gruppen hjälpte ensamkommande som var tvungna att flytta ut från sina boende när de blev 18 år. De inackorderades i familjer på Mälaröarna under asyltiden. EBO betyder ”eget boende”.

I februari 2018 bytte föreningen namn till Välkommen till Mälaröarna för spegla hela föreningens verksamhet, att bygga sociala nätverk för och med nyanlända. På myndighetssvenska så är en utlänning nyanländ de två första åren med uppehållstillstånd. Vi har en bredare och mjukare syn och omfattar även de som ännu inte fått uppehållstillstånd och sätter inte någon bortre parentes i tid.

Under pandemin 2020 var det svårt att träffas inomhus för aktiviteter kring språkträning. Då startades Mötesplats odlingslotten upp som ett samarbete mellan Ekerö pastorat, Ekerö kommun och Välkommen till Mälaröarna. En mötesplats för att träffas, göra saker tillsammans och på ett otvunget sätt prata svenska.

Över åren så har det funnits många olika aktiviteter och verksamheter i föreningen. Vi har funnits med på ett hörn i många samarbeten och nätverk. En del verksamheter har utvecklats och finns kvar, andra har avvecklats eller lever kvar men utan föreningen som part.

Om du vill läsa vad som gjorts tidigare så finns det verksamhetsberättelser:

VtM:s verksamhetsberättelse 2020 (pdf)

VtM:s verksamhetsberättelse 2019 (pdf)

VtM:s verksamhetsberättelse 2018 (pdf)