Norrtälje: Ensamkommande unga får bo kvar under asylprocessen

Socialnämnden i Norrtälje kommun har den 5 oktober beslutat att låta de ensamkommande unga som anvisats till kommunen och som fyller 18 eller får sin ålder uppskriven får bo kvar i kommunen under asylprocessen. Beslutet berör 35 ensamkommande unga och gäller fram till 30 juni 2018.

– Beslutet innebär även att de medel som regeringen avsatt används till det ändamål som det är tänkt, säger Ingrid Landin (MP), kommunalråd och socialnämndens ordförande.

– Nu får ungdomarna möjlighet att gå kvar i skolan i en trygg och bekant miljö, säger Ingrid Markström (S), 1:a vice ordförande i socialnämnden.

– Vi är nöjda att tillsammans tagit detta beslut som är det bästa för dessa ungdomar, säger Kule Palmstierna (C), ledamot i socialnämnden.

Idag bor de flesta på kommunala HVB-boenden. Bedömningen är att ett HVB – boende kan omvandlas till logiboende men även andra boendelösningar är möjliga. Ett logiboende fungerar i praktiken som en enklare form av stödboende.

Källa: Norrtälje kommuns hemsida.

Foto: Jonas Bergsten (public domain).

Lämna ett svar