Kontakt

Vill du få kontakt med oss?

Mejla vtm@malaroarna.org.

Kolla in vår facebooksida (du kan skicka meddelande till den): https://www.facebook.com/valkommen.till.malaroarna/

Styrelsen

 • Stefan Pettersson, ordförande, stefan@malaroarna.org, 0733-12 55 55
 • Annika Björklund, sekreterare
 • Karin Gustafsson, ledamot, karin@malaroarna.org
 • Kalle Lindström, kassör
 • Davor Lukic, ledamot
 • Ulla Ramkvist, vice ordförande
 • Anna Augustson, suppleant
 • Monika Keiller, suppleant
 • Karin Sigge, suppleant

Revisorer

 • Åsa Elmqvist, revisor
 • Marie Johansson, revisorssuppleant

Användningen av större bidrag och donationer granskas efter överenskommelse med givaren av auktoriserad revisor.

Valberedning

 • Lena Jonsson, sammankallande
 • Bert Persson