Kallelse till årsmöte 21 mars 2023

Hej och välkommen till föreningen Välkommen till Mälaröarnas årsmöte.

Årsmötet hålls som ett hybridmöte. Du kan vara med:

När: tisdag 21 mars, klockan 19.00.
Vilka: alla medlemmar i föreningen är välkomna. Längre ned på sidan kan du läsa hur du blir medlem.

Anslut till videomötet

Du kan ansluta med webbläsare i dator, mobil eller platta med länken: https://meet.google.com/pxn-ebpn-jhi

Om du använder mobil eller platta så rekommenderar vi att du hellre använder appen ”Google Meet” som finns i AppStore och Play Butik. Då ska länken ovan starta upp appen. Om det inte funkar så startar du appen själv och anger möteskod: pxn-ebpn-jhi.

Vi öppnar videomötet 15 minuter innan årsmötet öppnar. Så att du kan ansluta och kolla att tekniken funkar.

Använd gärna headset/lurar med mikrofon så blir det bättre ljud när du pratar. Mjuta gärna din mikrofon när du inte har ordet, så blir det bättre ljud när någon annan pratar. Det gör du med den röda mikrofonen på skärmen. Om den inte syns så petar du på skärmen, så dyker den upp.

Första gången som du ansluter med Google Meet så kan du få frågor om du tillåter att mikrofon och kamera används. Det svarar du ”okej” på.

Om du inte kan använda videomötet så kan du som nödlösning ringa in till mötet. Det är ju en nödlösning för att du inte kommer att se vad som händer och vi andra kommer inte att se dig. I så fall, ring: +46 8 505 452 91‬. Använd pinkod: ‪284 496 784‬#

Förnya medlemskap eller bli ny medlem

Förnya ditt medlemskap för 2023 eller bli ny medlem genom att swisha 20 kronor till 123 365 82 18. Skriv Medlem följt av din mejladress som meddelande.

Om du betalar medlemsavgift för någon annan, skriv då i meddelandet vem du betalar in för.

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Mötets behörighet
  Ska vara utlyst två veckor före mötet, via mejl och webbplats.
 7. Verksamhetsberättelsen
 8. Revisorsberättelsen
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut hur årets resultat ska användas
  Styrelsens förslag: balanseras in i nästa års räkenskap.
 11. Verksamhetsplan och budget för det här året
 12. Medlemsavgiften nästa år (2024)
 13. Valärenden
  Se nedan.
 14. Beslut hur kallelse ska göras
  Styrelsens förslag: Mejl och webbplats (oförändrat)
 15. Information från styrelsen
  Ingen information.
 16. Styrelsens propositioner
  Inga propositioner.
 17. Medlemmars motioner
  Inga motioner.
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Möteshandlingar

Valärenden

 • Ordförande: Annika Björklund (nyval 2 år, tidigare ledamot 2 år, 1 år kvar)
 • Styrelseledamöter:
  • Karin Gustafsson (omval 2 år)
  • Anders Hessling (nyval 2 år)
  • Karl Lindström (omval 2 år)
  • Stefan Pettersson (nyval 1 år, tidigare ordförande)
  • Faustin Rubayita (nyval 2 år)
 • Styrelsesuppleanter:
  • Anna Augustsson (omval 1 år)
  • Jonas Gelin (nyval 2 år)
  • Åsa Hedlund (omval 1 år)
  • Monika Keiler (omval 1 år)
  • Olle Schedin (nyval 2 år)
 • Revisor: Åsa Elmqvist (omval 1 år)
 • Revisorssuppleant: Marie Johansson (omval 1 år)
 • Valberedning

Lämna ett svar