Johanna Jönsson till Mälaröarna

Johanna Jönsson, riksdagsledamot för Centerpartiet och migrationspolitisk talesperson besökte Ekerö och Mälarökyrkan 7 mars 2018.  

Johanna Jönsson

Johanna Jönsson berättade om Centerpartiets migrationspolitik och regeringens förslag om uppehållstillstånd för fler ensamkommande. Förslaget har varit ute på remiss. Centerpartiet tycker att förslaget är märkligt konstruerat och omfattar för få.  Centern kommer att avvakta med att ta ställning tills det färdiga förslaget är färdigt. Om det, som remissinstanser varnat för, skulle omfatta för få så kan man inte ställa sig bakom det.

Ensamkommande som går på Ekerö Individuella Gymnasium (IVG) var med på mötet. Flera av dem är fortfarande i asylprocessen och har hopp om att omfattas av regeringens lagförslag.

Johanna Jönsson, Adam Reuterskiäld och Solveig Brunstedt

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) berättade om Ekeröalliansens integrationsstrategi där jobb och bostad är två viktiga moment. Målet är att Ekerö ska bli bäst i landet på integration.

Centernpartiets gruppledare, Solveig Brunstedt, har i kommunfullmäktige debatterat för de ensamkommande som är kvar i asylprocessen när de blir 18 ska kunna bo kvar. Debattartikel om kvarboende, tillsammans med gruppledarna i länet.

 

Foto: Stefan Pettersson, CC(BY-SA)

Lämna ett svar