Hur många unga män ska vi låta dö?

Debattartikel av Eva Höök, Ekerö, i Dagens Nyheter, 7 mars 2016.

Hemma hos mig bor en ung man, just fyllda 18 år. Hans mamma kan vara stolt över honom. Abbas är mycket artig och omtänksam. Varje dag.

Abbas bjöds att flytta hem till mig när han fyllde arton. Han fick då inte bo kvar på HVB-hemmet i vår kommun, för denna dag var han vuxen och skulle klara sig själv.

Det betydde att flytta till en okänd plats, någonstans i Sverige. Det betydde att lämna gymnasiet och alla kompisar i skolan. Det betydde att kanske inte kunna fortsätta i skolan utan sitta sysslolös hela dagarna. Det betydde att se den dödliga verkligheten i ögonen: bli skickad till Afghanistan, ett helt okänt land.

 

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/hur-manga-unga-man-ska-vi-lata-do/

Lämna ett svar