Hjälpa till med bostad till ukrainare?

Råd till dig som kortare eller längre tid kan hjälpa till med bostad för ukrainare på flykt. 

Du kan erbjuda ukrainare på flykt tillfällig bostad via Air B’n’B men det finns fallgropar som kan skapa långsiktiga problem för flyktingarna, läs om det i denna artikel.

Skriven 16 mars 2022. Uppdaterad 22 mars 2022.

I den här artikeln: 

Sverige som land löser bostadsbehoven på olika sätt för de som är på flykt. I den här artikeln tänker vi på de som kommer från Ukraina med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Vi kallar dem ”massflyktingar” (det kan låta som man inte ser individerna utan att det bara är en stor massa men det är det ord som har kommit att användas. 

Folk som flyr från Ukraina. Foto: UN Women/Aurel Obreja. CC(BY-NC).

Det här är första gången som EU:s massflyktsdirektiv används och den situationen är lite överväldigande så det är troligt att det svenska regelverket inom någon vecka kommer att ändras. Därför skriver vi hur det funkar nu med bostäder och hur vi tror att det kommer att funka om någon vecka.

För de som söker asyl, har uppehållstillstånd på andra grunder eller är papperslösa så är det helt andra regelverk.

Så ordnar Sverige bostäder

Ukrainare reser visumfritt till EU och Sverige. De får vistas här 90 dagar som besökare, ordna boende, inte jobba, inte gå i skola. 

När en ukrainare registrerat sig som massflykting hos Migrationsverket (närmaste kontor är Sturegatan 15 i Sundbyberg) så får ett tillfälligt uppehållstillstånd till 4 mars 2023. De får bo en kortare tid på ett ankomstboende (det finns t.ex. ett i Västberga). 

Sedan får de resa vidare till ett av Migrationsverkets anläggningsboende (ABO). Det är typiskt stugbyar, hotell eller hyreshus som Migrationsverket hyr. Ofta i glesbygd. Man får inte välja var man får boende. Där får massflyktingarna bo på samma sätt som gäller för asylsökande: behöver inte betala hyra, får dagersättning (typiskt 61 kronor/dag). Vuxna får grundläggande sjukvård, barn får all sjukvård. Barn får gå i skolan, vuxna inte. De får jobba.

Den flykting som kan och vill ordna eget boende (EBO) och finansiera det får göra det. Mer om det längre ned i denna artikel, det finns en del fallgropar.

Hela det här systemet är just nu överbelastat. Migrationsverket ber de massflyktingar att dröja med att registrera sig om de kan ordna bostad tillfälligt. Folk köar från tidig morgon för att registrera sig men hinner ändå inte fram genom kön under dagen utan börjar om dagen efter.  Det finns för få platser på ankomstboendena och Migrationsverket hinner inte hyra upp anläggningsboende tillräckligt snabbt. Bilden av läget varierar snabbt och det är svårt att veta vad som gäller kring konkret boende. Prognosen just nu är 200000 ukrainska flyktingar till Sverige.

Landets kommuner har till länsstyrelserna anmält sina möjligheter att avlasta ankomstboendena. Ekerö kommun förbereder ett tillfällit evakueringsboende i Söderströmsgårdens paviljong i Stenhamra med 50 platser för familjer. Motsvarande sker runt om i landet.

Migrationsverket har bett Regeringen att med en förordning bestämma att massflyktingarna ska kunna anvisas till kommunerna istället för att bo i anläggningsboenden. Det är troligt att det blir på det sättet. Då kommer massflyktingarna att fördelas ut till kommunerna med kort varsel. Det är samma sätt som flyktingar som fått uppehållstillstånd fördelas till kommunerna, fast nu i ett mycket högre tempo. Det kommer antagligen att bli olika lösningar i olika kommuner: lägenheter, baracker, vandrarhem, … Det går inte att välja vilken kommun man får bo i.

Kortsiktiga bostadsbehov

Det finns ett akut behov av korttidsboende för de massflyktingar som inte registrerat sig ännu och för de som registrerat sig men inte fått någon plats på ankomst- eller anläggningsboende.

Det handlar mest om mammor med barn. Ibland far- och morföräldrar.

Varning för fallgropar!

Som regelverket ser ut så erbjuds massflyktingar plats på anläggningsboende (ABO) enligt Lagen om mottagande av asylsökande (LMA). i en nära framtid sannolikt anvisningar till kommunerna. Den som kan ordna eget boende (EBO) får göra det. Hen får ingen finansiering utöver dagersättningen på cirka 61 kr/dag. Några utsatta områden i landet med många som bor i EBO är undantagna. För den som har ett jobb så kan det vara en bra idé. Annars handlar det om att någon erbjuder boende utan kostnad. 

Den som varit snäll och lånat ut ett rum eller en sommarstuga kanske inte är beredd att göra det under en längre tid. Vi vet inte nu hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas och hur snart det är möjligt att flytta tillbaka. Det kan vara väldigt jobbigt att behöva be någon som rotat sig flytta till ett anläggningsboende långt bort från vänner, jobb och barnens skola. Det kanske är ohållbart i längden att fortsätta ha någon inneboende. 

Massflyktingar har inte en status så att de kan vända sig till kommunernas socialtjänst och söka bistånd eller bostad.

Vi föreslår att ukrainare som registrerar sig som massflyktingar hos Migrationsverket anger att de inte har någon bostad ordnad, de kan lösa det någon dag men vill ha en bostad via Migrationsverket. För att inte hamna utanför systemen. De som har jobb eller kan bo hos nära släktingar/vänner som är medvetna om att det inte kommer några bidrag från stat eller kommun kan överväga eget boende. 

Om situationen i Ukraina blir så långvarig att massflyktingar i stället för ett kortvarigt skydd (ett till tre år) på generella grunder får asyl, på sina individuella skyddsskäl så är det viktigt att veta att det är bara den som bor på anläggningsboende när beslutet om asyl fattas som får hjälp med sin bosättning.

Vi vill att du som ställer upp med korttidsboende känner till det här. Vi vill att massflyktingarna känner till det här också, så att de kan ta informerade beslut.

Vi kommer att skriva en text på ryska och/eller ukrainska som vänder sig direkt till den som kommit från Ukraina.

Anmäl du en ledig bostad, ett rum eller bädd för kort tid

Anmäl dig direkt till Air B’n’B:s flyktingboendeförmedling. De har kört igång ett speciellt program för att lösa boende till ukrainare på flykt. Du kan upplåta boende kostnadsfritt eller till ett belopp som du väljer. Du får del av Air B’n’B:s eendoms- och ansvarsförsäkringar.  

Behoven är tydligast vid färjeterminalen i Nynäshamn, Stockholm C, Migrationsverket i Sundbyberg och på Arlanda. Vi kan inte komma på något sätt att där matcha någons behov av bostad med ditt gästrum på Mälaröarna.

Du som har ukrainare inneboende får gärna vara med i Välkommen till Mälaröarnas stödgrupp: ”Arbetsgruppen på Mälaröarna” (mer info kommer). Där stöttar vi varandra och massflyktingarna. Vi har kunskap och erfarenhet av migrationslagstiftningen.

Nästa träff i Arbetsgruppen är torsdag 31 mars klockan 18.30–20.30. Mer info i det här facebookevenemanget.

Anmäl en ledig bostad som du kan hyra ut för längre tid

Det är stor bostadsbrist på Mälaröarna. Har du möjlighet att hyra ut ett rum, ett hus eller en lägenhet för längre tid? Typ ett halvår eller längre? Fint!

Föreningen Välkommen till Mälaröarna värnar om de som är utsatta och har klent nätverk för att hitta en bostad. Det kan vara unga som ska in på bostadsmarknaden, etablerade svenskar, nyanlända som varit ett tag i Sverige eller ukrainare som har jobb och kan betala hyra.

Vi tipsar om dessa sätt att hitta någon som vill hyra:

Rättelse

På den här sidan hade vi tidigare felaktigt skrivit att den asylsökande/massflykting som väljer att bo i eget boende, EBO, sedan inte kan flytta in i anläggningsboende, ABO. Det är nu rättat. Massflyktingen har rätt att flytta in på Migrationsverkets boende. Hen kan inte välja var det blir.

(Förvirringen hade uppstått på grund av erfarenheter av andra flyktingar med annan status i migrationsprocesserna.)

Lämna ett svar