Grästorp: Föreningen NordSyd driver boende åt kommunen

I Grästorp har föreningen NordSyd avtalat med Grästorps kommun att driva ett boende för ensamkommande asylsökande som fyllt 18 år i kommunens fastighet ”Gröna villan”. Avtalet är ett så kallat IOP*, ”Idéburet offentligt partnerskap”. 

Beslutet togs 24 april 2017 i Kommunstyrelsen.  Centerpartiet röstade för,  Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade emot förslaget. Socialdemokraterna och Moderaterna var splittrade.

Föreningen NordSyd startade i Grästorp på 1990-talet i samband med kommunens Agenda 21-arbete. Föreningen har på senare år fått nytt liv och jobbar med att minska klyftorna mellan kommunens invånare och nyanlända flyktingar.

NordSyd arrangerar regelbundna träffar och samarbetar med kommunen, idrottsföreningar och studieförbund. Genom olika aktiviteter skapas en meningsfull fritid för de nyanlända som på så sätt lättare kan integreras i samhället.

Gröna villan har använts som HVB och rymmer 18 ungdomar i trebäddsrum.

Föreningen är aktiv och bjuder in de politiska partierna till samtal och debatt med de asylsökande ungdomarna.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Ett IOP är tillåtet då det inte existerar en marknad. En offentlig myndighet är inte tvingad att upphandla all verksamhet som drivs av externa parter.

Lämna ett svar