Fritid på lika villkor

Det är viktigt för barn att ha en aktiv och meningsfull fritid. Därför vill vi i föreningen Välkommen till Mälaröarna hjälpa barn och familjer som inte har råd med fritidsaktiviteter. Vi kallar det för ”Fritid på lika villkor”.

Vem kan få hjälp?

Vi hjälper barn, ungdomar och familjer som bor på Mälaröarna och inte har råd med viktiga fritidsaktiviteter.

Vi kan inte ge stöd till någon som bor utanför Ekerö kommun.

Hur ansöker jag om stöd?

Du som är vårdnadshavare (till exempel förälder eller god man) skickar ett mejl till vtm@malaroarna.org. Vi behöver veta det här:

  • Vem eller vilka behöver ekonomiskt stöd?
  • Vad är det för fritidsaktivitet? Om aktiviteten är i en förening, vilken?
  • Om stödet gäller utrustning: vad är det som behövs och vad kostar det?
  • Om stödet gäller en deltagaravgift: vad kostar det, när och hur ska den betalas?Till vilket konto eller person?
  • Skicka med intyg som berättar om barnets situation och behov av ekonomiskt stöd. Intyget kan komma till exempel från lärare, skolsköterska, kurator, socialsekreterare, ledare eller kontaktperson i en förening, församling eller trossamfund.

När får jag svar på min ansökan?

Det kan dröja några veckor innan du får svar.

Vi svarar oavsett om du får ekonomiskt stöd eller inte. Vi som jobbar med det här är volontärer som gör det på vår fritid.

Finns det någon annan hjälp?

Om du får nej från oss så kanske vi vet någon annan som kan hjälpa dig, till exempel en annan förening.

Var kommer pengarna ifrån?

De pengar som vi ger har vi fått som gåvor. De första pengarna fick vi som en donation från Rotary Ekerö och från pristagarna som vann Ekerö kommuns ”Årets eldsjäl” 2023.

Vi sammanställer varje år hur pengarna använts. Det görs tillsammans med verksamhetsberättelsen och revisionen.