Det här gör vi

Föreningen har arbetsgrupper som jobbar med asyl- och migrationsrätt, Mötesplats odlingslotten, läxhjälp och EBO-gruppen. Vill du hjälpa till med något? Toppen

Mötesplats odlingslotten

I samarbete med Ekerö pastorat och Ekerö kommun driver vi Mötesplats odlingslotten. Vi promenerar till odlingslotten, tränar svenska och odlar tillsammans. Det är ett enkelt och trevligt sätt att lära känna varandra, språket och Mälaröarna.

Odlingslotten ligger i Sjöängens Trädgårdsförening vid Tranholmen (Närlunda).

Fika på odlingslotten. Foto: Karin Gustafsson.

Initiativet kom till våren 2020 när pandemin satte stopp för språkkaféerna och andra platser där nyanlända och etablerade träffades. Utomhus och på avstånd kan vi träffas och ha skoj.

Någon av oss skriver i facebookgruppen Välkommen till Mälaröarna – Öar utan gränser inför våra träffar (oftast lördagar klockan 10:30 till 12:30). Oss emellan så använder vi en WhatsUp-grupp.

Vill du vara med eller hjälpa till? Toppen! Det är lätt och kravlöst att vara med, pyssla med odlingarna och småprata. Ibland behöver vi hjälp med material, utrustning, plantor och andra saker. Kontakta Annika Björklund annika-b@telia.com 070-769 62 32 om du vill veta mer.

Språkcaféet i Stenhamra

På Barnens eget bibliotek i Stenhamra är det språkcafé, måndagar klockan 16 till 18. Där talar, läser, lyssnar och övar vi svenska tillsammans.

Du är välkommen att vara med, oavsett om du precis börjat lära dig svenska eller om det är ditt modersmål. Det är bara att komma, ingen föranmälan.

Språkcaféet är ett samarbete mellan Barnens eget bibliotek i Stenhamra och Välkommen till Mälaröarna.

Dragkroksklubben

Vi hjälps åt när nyanlända flyttar. Har du körkort och bil med dragkrok? Vill du hjälpa till? Vi har tillgång till släpkärra.

Ekerö pastorat, Arbetsplats Mälaröarna och Ekerö kommun har ett samarbete kring återbruk av möbler och husgeråd när nyanlända etablerar sig här. Vi i Välkommen till Mälaröarna hjälper till att köra släp med möbler, Dragkroksklubben.

Vill du hjälpa till? Kontakta Karin Gustafsson  08-560 387 68 karin@malaroarna.org.

Foto: Karin Gustafsson

Läxhjälparna

Gruppen hjälper till med studiehjälp och språkträning bland ensamkommande.

Gruppens arbete startade på kommunens HVB (Hem för vård eller boende) i Stenhamra och  i Sundsgården.

I gruppen finns pensionerade pedagoger och engagerade medmänniskor. Läxhjälparna samarbetar med Färingsö Församling och Barnens eget bibliotek i Stenhamra som arrangerar språkkaféet i Stenhamra.

Mälaröarnas EBO-grupp

EBO-gruppen är ett samarbete mellan oss som stöttar f.d. ensamkommande. Vi verkar primärt som en stödgrupp för hjälpare.

EBO-gruppen startades 2017 för att hjälpa ensamkommande som blivit 18 år innan de fått slutligt besked om om de får uppehållstillstånd. De behövde förlorade då rätt att bo kvar på Mälaröarna. Vi hjälpte till att hitta inackorderingsrum i familjer och stötta i migrationsprocesserna.

Över åren har 30 unga bott inackorderade i privathem. Efter att gruppen började verka blev inga ensamkommande hemlösa på Mälaröarna. Över åren har inriktningen ändrats från boende, via asylrådgivning till integration, utbildning, jobb och komma ut på den reguljära bostadsmarknaden. Vi stöttar också de ensamkommande som utvisats från Mälaröarna eller flytt vidare och sökt asyl i andra länder.

Gruppen består av 35 personer från värdfamiljer och gode män.  Den samarbetar med liknande volontärgrupper i Storstockholm. Välkommen till Mälaröarna hade under några år en överenskommelse med Ekerö kommun och fick vägen en del av ett tillfälligt statligt bidrag för kvarboende.

Kanotpaddling med några av killarna som bodde inackorderade. Foto: Stefan Petterson CC(BY-SA).

Vill du veta mer eller hjälpa till med något? Kontakta Stefan Pettersson, stefan@malaroarna.org, 0733-12 55 55.

>> Till Mälaröarnas EBO-grupps egen webbplats.

Asyl- och migrationsrätt

Vi hjälper asylsökande och nyanlända på Mälaröarna att bevaka sina rättigheter i migrationsprocesserna. Det är svårt att själv förstå vad man har rätt till och därför hjälper vi till med enklare rådgivning och förmedlar kontakter till asylrättsjurister i svårare situationer.

Normen är numera tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. Det skapar stress och motverkar integration. Vi hjälper nyanlända med tillfälliga uppehållstillstånd för att de ska uppfylla kriterierna (jobb, bostad och ordningsamt liv) för att de så snabbt som möjligt ska kunna få permanenta uppehållstillstånd.

Vi är en asylgrupp inom Flyktinggruppernas riksråd FARR. Vi samarbetar med FARR , andra organisationer och jurister för att bygga upp egen kunskap och kunna förmedla experthjälp.

Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp? Kontakta Stefan Pettersson, stefan@malaroarna.org, 0733-12 55 55.