Det här gör vi

Vänfamiljnätverket

Vänfamiljnätverket sammanför etablerade  och nyanlända.  Det kan vara väldigt ensamt att komma ny och vi hjälper därför till att hitta vänner. Vi ser det som  sociala ”solar” kring varje nyanländ med flera personer och familjer som kan bidra på olika sätt.

Dragkroksklubben

Dragkroksklubben kör släp åt Ekerö pastorats och Ekerö kommuns gemensamma återbruksprojekt. På det sättet kan vi snabbt och effektivt få skänkta möbler på plats hos nyanlända.

Kulturkompis

Kulturkompis är ett projekt som sammanför vuxna nyanlända eller asylsökande med etablerade svenskar över olika kulturaktiviteter som teater- och konsertbesök. Ett utmärkt sätt att träffa nya vänner, få nya intryck och lära sig svenska.

Genom samarbete med studieförbundet Bilda får vi tillgång till Kulturkompis Stockholms utbud av aktiviteter.

Kulturkompis ungdom

I samarbete med Songline

Läxhjälparna

I kommunens HVB (Hem för vård eller boende) i Stenhamra och  i Sundsgården kommer Läxhjälparna på besök och hjälper ensamkommande ungdomar med skolarbete och språkträning.

I gruppen finns pensionerade pedagoger och engagerade medmänniskor. Läxhjälparna samarbetar med Färingsö Församling och Barnens eget bibliotek i Stenhamra som arrangerar språkkaféet i Stenhamra.

Mälaröarnas EBO-grupp

EBO-gruppen hjälper ensamkommande som blivit 18 år innan de fått slutligt besked om om de får uppehållstillstånd. Ungefär 25 unga utan och tre med uppehållstillstånd bor inackorderade i privathem.

Gruppen består av 35 personer från värdfamiljer och gode män.  Den samarbetar med liknande volontärgrupper i Storstockholm. Välkommen till Mälaröarna har en överenskommelse med Ekerö kommun och får den vägen en del av ett tillfälligt statligt bidrag för kvarboende.

>> Till Mälaröarnas EBO-grupps egen webbplats.

Här finns Välkommen till Mälaröarnas stadgar (pdf), senast reviderade 2018.