Centerpartiet kräver att ungdomarna får stanna

Ledande centerpartister i Stockholms län  skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet 29 april 2017 att:

Om en ung person hinner fylla 18 år innan asylansökan har färdigbehandlats av Migrationsverket tvingas de ofta flytta. De rivs upp från den trygghet de hunnit skapa. Systemet är inhumant och vill se en förändring, skriver 23 kommunpolitiker (C) från Stockholms län.

Artikelförfattarna, däribland Centerns gruppledare i Ekerö kommun, Solveig Brunstedt, kräver:

  • Ensamkommande som är asylsökande ska kommunplaceras direkt när de söker asyl för att minska risken att flyttas runt mellan kommuner och Migrationsverket.
  • Den som har sökt asyl som minderårig ska behandlas som minderårig när beslutet fattas.
  • En ensamkommande ungdom som fyller 18 år innan asylansökan är avgjord ska få bo kvar i den kommun som de har befunnit sig i. Detta måste kommunen få statlig finansiering för.
  • Ensamkommande som skrivs upp till en ålder mellan 18 och 21 år ska behandlas som minderårig till dess uppskrivningen vunnit laga kraft, för att värna rättssäkerhet och trygghet. Ungdomen ska få bo kvar i sin kommun, behålla sin gode man och kontakt med socialtjänst. Regeringen behöver förtydliga det statliga finansieringskravet för 18-åringar som skrivs upp i ålder.
  • Ensamkommande bör också inkluderas i kommunernas aktivitetsansvar som gäller för unga i åldern 18 till 20 år men som inte genomfört utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande.

Hela artikeln:  https://www.svd.se/c-politiker-lat-flyktingar-bo-kvar-efter-18-arsdagen

Lämna ett svar