Centerpartiet kräver att ungdomarna får stanna

Ledande centerpartister i Stockholms län  skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet 29 april 2017 att:

Om en ung person hinner fylla 18 år innan asylansökan har färdigbehandlats av Migrationsverket tvingas de ofta flytta. De rivs upp från den trygghet de hunnit skapa. Systemet är inhumant och vill se en förändring, skriver 23 kommunpolitiker (C) från Stockholms län.

Artikelförfattarna, däribland Centerns gruppledare i Ekerö kommun, Solveig Brunstedt, kräver: Fortsätt läsa ”Centerpartiet kräver att ungdomarna får stanna”

EBO gör att de kan stanna

Mälaröarnas nyheter intervjuar Lena Jonsson, Färingsö, om ”eget boende” och hur det på Migrationsverkets anläggningsboende.

– När jag såg hur Rashid mådde på asylboendet blev jag helt förstörd. Både jag och hans vän som hälsade på honom grät när vi åkte därifrån. […]

– När jag besökte Rashid såg jag att han bodde tillsammans med tre vuxna män från olika länder, i två våningssängar i ett litet rum byggt för en person. Han fick ingen introduktion eller hjälp att komma till skolan, trots att det är lagstadgat och det fanns inga andra sysselsättningar. En kille hade ockuperat toaletten med en stol eftersom det var enda platsen där han kunde vara ifred och plugga.

Fortsätt läsa ”EBO gör att de kan stanna”

Mälarö Tidning: Han utvisas till landet han lämnade som femåring

Artikel i Mälarö tidning om Taki som går i Uppgårdskolan och hotas av utvisning.

Några av Taki Jafaris lärare på Tappströmsskolan beskriver honom som en av skolans flitigaste elever. När det gäller närvaro ligger han i toppskiktet.

Men skolgången på Ekerö kan snart få ett abrupt slut. Migrationsverket har beslutat att Taki ska utvisas till hans födelseland Afghanistan. Fortsätt läsa ”Mälarö Tidning: Han utvisas till landet han lämnade som femåring”

Hur många unga män ska vi låta dö?

Debattartikel av Eva Höök, Ekerö, i Dagens Nyheter, 7 mars 2016.

Hemma hos mig bor en ung man, just fyllda 18 år. Hans mamma kan vara stolt över honom. Abbas är mycket artig och omtänksam. Varje dag.

Abbas bjöds att flytta hem till mig när han fyllde arton. Han fick då inte bo kvar på HVB-hemmet i vår kommun, för denna dag var han vuxen och skulle klara sig själv.

Det betydde att flytta till en okänd plats, någonstans i Sverige. Det betydde att lämna gymnasiet och alla kompisar i skolan. Det betydde att kanske inte kunna fortsätta i skolan utan sitta sysslolös hela dagarna. Det betydde att se den dödliga verkligheten i ögonen: bli skickad till Afghanistan, ett helt okänt land.

Fortsätt läsa ”Hur många unga män ska vi låta dö?”

Så här gör kommunerna

Stockholms län

Ekerö kommun

Kommunalt boende: Ungdomar som fyller eller skrivs upp till 18 år skrivs ut från socialtjänstens vård.

Volontärt boende: De flesta ungdomarna bor inackorderade hos värdfamiljer via Mälaröarnas EBO-grupp.

Statliga stödet för kvarboende 2017/2018: Samarbete med Mälaröarnas EBO-grupp / Välkommen till Mälaröarna får 460 000 kronor i föreningsbidrag av 1 050 000 kronor. Beslut i socialnämnden 2014-02-14 efter ordförandeförslag från (M). M, KD, C, L, MP, S, Ö var för beslutet (V och SD inte representerade). Övriga delar av bidraget reserveras, kommer enligt socialchefen ”att användas till den avsedda målgruppen”, till exempel ungdomar utan uppehållstillstånd som är kvar i kommunal vård efter 18-årsdagen.

Statligt stöd för kvarboende 2018: Inga uppgifter.

Statligt stöd mot hemlöshet: Samarbete uppstartat mellan EBO-gruppen och Färingsö Församling, Ekerö pastorat. Dialog med Röda korset Mälaröarna.

Skolgång för ej folkbokförda: Pågående diskussioner. Det verkar som kommunen godkänner att asylsökande 18+ påbörjar nya gymnasieutbildningar (introduktionsprogram, nationellt program) om mottagande skola anser att eleven kvalar in och Ekerö kommun bedömer att kunskaperna i svenska räcker för tillgodogöra sig utbildningen (t.ex. klara av arbetsplatspraktik på yrkesintro). Kontroll görs av skolans kvalitet och elevens studiehistorik (på samma sätt som för infödda elever).

Kontakter:

Mälaröarnas EBO-grupp (en del av föreningen Välkommen till Mälaröarna).
http://ebo.malaroarna.org/
https://www.facebook.com/ebo.malaroarna/ (skicka PM för kontakt)
ebo@malaroarna.org

Värmdö kommun