Replik till SD: boendesituationen förvärras inte av 18-åringarna

Cecilia Karström, Sverigedemokraterna Ekerö, skriver insändare i Mälarö Tidning och är oroad över att asylsökande 18-åringar ska tränga ut infödda ungdomar. Stefan Pettersson från Mälaröarnas EBO-grupp replikerar.


Hej Cecilia Karström, SD!

Jag läser i Mälarö Tidning (28 oktober 2017) att du är orolig för boendesituationen på Mälaröarna och tror att den förvärras av att ensamkommande asylsökande bor kvar efter artonårsdagen.

Det är en svår bostadsmarknad, så långt vi är överens. Fortsätt läsa ”Replik till SD: boendesituationen förvärras inte av 18-åringarna”

Vara: kommunstyrelsen låter föreningar hjälpa 18-åringar

I Vara kommun har kommunstyrelsen beslutat att hela kommunbidraget går till föreningar för att komma ensamkommande 18-åringar till godo.

Kommunstyrelsen i Vara argumenterar:  ”Ur rent humanitärt perspektiv torde målgruppen få stanna i kommunen under asylprocessen. Det kan förmodas att dessa personer genomgått stora svårigheter på sin väg till Vara kommun och med en påtvingad flytt därifrån under pågående asylprocess riskerar de att far illa.”

Fortsätt läsa ”Vara: kommunstyrelsen låter föreningar hjälpa 18-åringar”