Årsmötet 2023 – så här ser styrelsen och planen ut

Välkommen till Mälaröarna har hållit årsmöte den 21 mars 2023. Mötet lockade 16 deltagare. Verksamheten diskuterades och en ny större styrelse valdes.

Årsmötesprotokollet kommer att publiceras här, när det är justerat.

Annika Björklund valdes till ordförande. Hon har tidigare varit sekreterare.

Faustin Rubayita och Anders Hessling valdes in som nya ledamöter. Karin Gustafsson, Kalle Lindström och Stefan Pettersson (tidigare ordförande) valdes om i styrelsen, som ledamöter. Davor Lukic som valdes i fjol sitter kvar i styrelsen.

Jonas Gelin från Musikfikat och Olle Schedin från Mälarö International Cooking valdes som nya suppleanter. Anna Augustsson, Åsa Hedlund och Monika Keiller valdes om som suppleanter.

Valberedningen består av Ulla Ramkvist, Birgitta Sommarbäck och Katarina Hessling. Samtliga är nyvalda. Ulla har suttit i styrelsen.

Åsa Elmqvist (revisor) och Marie Johansson (revisorssuppleant) valdes båda om.

Ulla Ramkvist som lämnade styrelsen, Stefan Pettersson som avgick som ordförande samt Bert Persson och Lena Jonsson som avgick som valberedning tackades av på årsmötet, av tillträdande ordföranden Annika Björklund.

Verksamhetsplan 2023

Fastställd på årsmötet 21 mars 2023

Föreningen Välkommen till Mälaröarnas (VtM) är verksam i Ekerö kommun. Vi bygger sociala nätverk för och med nyanlända. För oss är ”nyanländ” ett brett begrepp där vi omfattar alla som känner sig nya i Sverige, oavsett status i migrationsprocesser och statsmakternas indelning kopplade till stödåtgärder.

Många fler än våra medlemmar engagerar sig i föreningens arbete för att hjälpa, stötta och göra vardagen bättre för medlemmar och nyanlända. Facebook och webbplats är viktiga kanaler för kommunikation. Tillsammans med nätverket Öar utan gränser driver vi facebookgruppen ”Välkommen till Mälaröarna – Öar utan gränser” som är central för integrationsarbetet på Mälaröarna.

Bredda bostadsmarknaden

Under 2023 kommer vi fortsätta försöka hjälpa till att hitta lösningar och nätverk för att nyanlända utan kontakter lättare ska kunna ordna bostad.

Dragkroksklubben

Klubben är ett nätverk av privatpersoner som hjälper till när nyanländas hem ska möbleras. Själva återbruksprojektet drivs av Ekerö pastorat, i samarbete med Ekerö kommun. Dragkroksklubben i Välkommen till Mälaröarna fortsätter under 2023 att bemanna körningarna, en fin möjlighet att knyta kontakter mellan etablerade och nyanlända. 

Läxhjälparna

Läxhjälparna utgör ett viktigt stöd för dem som behöver hjälp med skolarbete och språkträning. Under 2023 fortsätter vi stötta dem som behöver studiestöd och extra språkträning på plats på språkcaféet i Stenhamra, i Mälarökyrkan och på Mötesplats odlingslotten.

Asylrådgivning

Föreningen är en asylgrupp inom Flyktinggruppernas riksråd (FARR). Under 2023 fortsätter vi vårt arbete med att ge rådgivning i  asyl-, verkställighets- och tillståndsprocesserna. Vi samarbetar med en handfull advokatbyråer när offentligt biträde saknas eller inte räcker till. 

Mälaröarnas EBO-grupp

Gruppen fungerar som en stödgrupp för de värdfamiljer som hade ensamkommande inackorderade. Aktuellt är att stötta de nu unga vuxna att få tillgång till arbetsmarknaden.

Mötesplats Odlingslotten

Mötesplats Odlingslotten kommer under 2023 att fortsätta med vardagssvenska, kreativa och inspirerande möten, odling och firanden. Vi hoppas att platsen fortsätter att utvecklas till en mötesplats där många kan känna sig hemma och träffa nya vänner och där många olika verksamheter växer fram. 

Språkcaféet på Stenhamra bibliotek

Vi fortsätter att tillsammans med biblioteket anordna språkcafé.

Musikfika

Under 2023 planerar vi fortsätta skapa möten genom sång och musik och bjuda in till regelbundna Musikfikaträffar. Musikfikainitiativet kommer även  att medverka vid olika fester och firanden som anordnas inom föreningen. 

Mälarö international cooking (MIC)

Matlagningsinitiativet kommer även under 2023 fortsätta träffas och laga mat tillsammans och lära av varandra.  MIC planerar också för festligheter och firanden såsom fest efter Ramadan, Nouruz, sommar-, skörde- och julfest. 

Fritid på lika villkor

Vi jobbar för att barn och unga ska kunna delta i fritidsaktiviteter, på lika villkor, även om familjens ekonomi är svag.

Lämna ett svar