Kallelse till årsmöte 22 februari 2022

Hej och välkommen till föreningen Välkommen till Mälaröarnas årsmöte. Mötet hålls bara som videomöte.

När: tisdag 22 februari, klockan 19.00.
Var: som videomöte i Google Meet. Längre ned på den här sidan så hittar du inloggningslänk.
Vilka: alla medlemmar i föreningen är välkomna. Längre ned på sidan kan du läsa hur du blir medlem.

Förnya medlemskap eller bli ny medlem

Förnya ditt medlemskap för 2022 eller bli ny medlem genom att swisha 20 kronor till 123 365 82 18. Skriv Medlem följt av din mejladress som meddelande.

Om du betalar medlemsavgift för någon annan, skriv då i meddelandet vem du betalar in för.

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  Förslag: Karin Gustafsson och Anna Augustson
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Mötets behörighet
  Ska vara utlyst två veckor före mötet, via mejl och webbplats.
 7. Verksamhetsberättelsen
  Handlingar, se nedan.
 8. Revisorsberättelsen
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut hur årets resultat ska användas
  Styrelsens förslag: balanseras in i nästa års räkenskap.
 11. Verksamhetsplan och budget för det här året
  Handlingar, se nedan.
 12. Medlemsavgiften nästa år (2023)
  Styrelsens förslag: oförändrat 20 kronor.
 13. Valärenden
  Valberedningens förslag:
  Annika Björklund, ledamot två år (omval)
  Davor Lukic, ledamot två år (omval)
  Anna Augustson, suppleant två år (omval)
  Monika Keiller, suppleant två år (omval)
  Åsa Hedlund, suppleant två år (nyval)
  Ett år kvar på sina mandat:
  Stefan Pettersson, ordförande
  Karl Lindström, ledamot (kassör)
  Karin Gustafsson, ledamot
  Ulla Ramkvist, ledamot (vice ordförande)
 14. Beslut hur kallelse ska göras
  Styrelsens förslag: Mejl och webbplats (oförändrat)
 15. Information från styrelsen
  Resultat från visions- och strategiarbete
 16. Styrelsens propositioner
  Inga
 17. Medlemmars motioner
  Inga
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Möteshandlingar

Motioner

Är du medlem vill skicka in en motion, ett förslag som vi tar ställning till och beslutar om på årsmötet? Skicka det då till vtm@malaroarna.org senast 15 februari.

Inga motioner har inkommit.

Anslut till videomötet

Du kan ansluta med webbläsare i dator, mobil eller platta med länken: https://meet.google.com/gzn-orgx-eof.

Om du använder mobil eller platta så rekommenderar vi att du hellre använder appen ”Google Meet” som finns i AppStore och Play Butik. Då ska länken ovan starta upp appen. Om det inte funkar så startar du appen själv och anger möteskod: gzn-orgx-eof.

Vi öppnar videomötet 15 minuter innan årsmötet öppnar. Så att du kan ansluta och kolla att tekniken funkar.

Använd gärna headset/lurar med mikrofon så blir det bättre ljud när du pratar. Mjuta gärna din mikrofon när du inte har order, så blir det bättre ljud när någon annan pratar. Det gör du med den röda mikrofonen på skärmen. Om den inte syns så petar du på skärmen, så dyker den upp.

Första gången som du ansluter med Google Meet så kan du få frågor om du tillåter att mikrofon och kamera används. Det svarar du ”okej” på.

Om du inte kan använda videomötet så kan du som nödlösning ringa in till mötet. Det är ju en nödlösning för att du inte kommer att se vad som händer och vi andra kommer inte att se dig. I så fall, ring: +46 8 505 445 57‬ Använd pinkod: ‪499 619 025‬#

Lämna ett svar