Årsmöte 2021 – 16 februari

Välkommen till föreningen Välkommen till Mälaröarnas årsmöte 2021.

Mötet hålls tisdag 16 februari klockan 20.00 på nätet.

Här finns dagordning, årsmöteshandlingar och uppgifter hur du ansluter till mötet via mobil/platta/dator.

Bli medlem

Om du inte är medlem eller inte hunnit betala avgiften för 2021 så kan du göra det nu. Swisha 20 kronor till 123 365 82 18. Skriv ”Medlem” följt av din mejladress som meddelande.

Anslut till mötet

Mötet sker i Google Meet. Du kan ansluta med dator, platta eller webbläsare. Använd gärna headset/lurar så blir det bättre ljud. Om du använder bluetooth, se till att de är ihopkopplade och laddade.

Från dator

Med dator går du till: https://meet.google.com/ybk-yznq-vxb. Om du redan är inloggad på ett Google-konto (t.ex. för att du använder gmail) så behöver du inte ange vem du är, annars får du skriva in ditt namn.

Om du inte använt Google Meet tidigare så kommer du att få fråga om du tillåter att kamera och mikrofon används. Det ska du tillåta.

Mobil eller platta

Med platta eller mobil så installerar du först appen Google Meet (om du inte har den redan).

Det kan funka lite olika beroende på om du använder iOS eller Android samt om du är inloggad sedan tidigare. Starta mötet så kan du antingen klicka på https://meet.google.com/ybk-yznq-vxb Om det inte funkar: starta först appen och ange möteskod ybk-yznq-vxb.

Nödlösning: ring in till mötet

Om det inte funkar att vara med i videomöte från dator, mobil eller platta så kan du som nödlösning ringa in till mötet:

Ring då +46 8 505 459 87‬ och ange pinkod: ‪614 669 458‬#.

Inne i mötet

Du kan hamna i ett ”väntrum” en kort stund tills du blir insläppt.

När du är inne i mötet kan du välja om du vill ha på kamera och mikrofon påslagen. Rör muspekaren över datorskärmen eller peta på skärmen på mobil/platta så kommer du att se ikoner för kamera, mikrofon och lämna mötet.

När själva årsmötet är i gång så ber vi att alla utom den som pratar stänger av sin mikrofon. Ha gärna kameran på så blir det lite socialare.

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Mötets behörighet
 7. Verksamhetsberättelsen
 8. Revisorsberättelsen
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut hur årets resultat ska användas
 11. Verksamhetsplan och budget för det här året
 12. Medlemsavgiften nästa år
 13. Valärenden
 14. Beslut hur kallelse ska göras
 15. Information från styrelsen
 16. Styrelsens propositioner
 17. Medlemmars motioner
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Möteshandlingar

Valberedningens förslag

 • Ordförande (2 år): Stefan Pettersson (omval)
 • Ledamöter (2 år): Karin Gustafsson (omval), Karl Lindström (omval) och Ulla Ramkvist (omval).
 • Revisor (1 år): Åsa Elmqvist (nyval)
 • Revisorssuppleant (1 år): Marie Johansson (omval)

På årsmötet i fjol valdes på två år:

 • Styrelseledamöter: Annika Björklund, Davor Lukic.
 • Styrelsesuppleanter: Anna Augustson, Monika Keiller, Karin Sigge 

Lämna ett svar