Om föreningen

Välkommen till Mälaröarnas vision är ett inkluderande samhälle med bra integration.

  • Vi bygger sociala nätverk för och med nyanlända. 
  • Vi guidar nyanlända hur lokalsamhället och Sverige fungerar. 
  • Vi hjälper till med språkträning.
  • Vi hjälper till i kontakter med samhällsfunktioner och i migrationsprocesserna.
  • Vi främjar psykisk och fysisk hälsa.
  • Vi sprider kunskap om hur det är att vara nyanländ eller asylsökande.
Fortsätt läsa ”Om föreningen”

Det här gör vi

Föreningen har arbetsgrupper som jobbar med asyl- och migrationsrätt, Mötesplats odlingslotten, läxhjälp och EBO-gruppen. Vill du hjälpa till med något? Toppen

Fortsätt läsa ”Det här gör vi”

Artiklar

Verksamhetsberättelse 2022

Föreningen Välkommen till Mälaröarna bygger sociala nätverk för och med nyanlända i Ekerö kommun.  Välkommen till Mälaröarna verkar i integrationsnätverket ”Öar utan gränser” och samverkar med många olika lokala aktörer. Vi har 53 medlemmar (39 förra året). Många fler än dessa medlemmar är  engagerade i verksamheten.

Bli medlem

Medlemsavgiften  är 20 kronor.

Betala genom att swisha till 123 365 82 18. Skriv Medlem följt av din mejladress. Exempel:

Medlem hanif87@gmail.com

Du kan också bli medlem genom att betala 20 kronor på något av våra möten.