Välkommen till Mälaröarna

Välkommen till Mälaröarna är en förening som bygger sociala nätverk för och med nyanlända i Ekerö kommun.

Vi är verksamma inom integrationsnätverket Öar utan gränser.

Det här gör vi

Vänfamiljnätverket

Vänfamiljnätverket sammanför etablerade  och nyanlända.  Det kan vara väldigt ensamt att komma ny och vi hjälper därför till att hitta vänner. Vi ser det som  sociala ”solar” kring varje nyanländ med flera personer och familjer som kan bidra på olika sätt.

Dragkroksklubben

Dragkroksklubben kör släp åt Ekerö pastorats och Ekerö kommuns gemensamma återbruksprojekt. På det sättet kan vi snabbt och effektivt få skänkta möbler på plats hos nyanlända.

Kulturkompis

Kulturkompis är ett projekt som sammanför vuxna nyanlända eller asylsökande med etablerade svenskar över olika kulturaktiviteter som teater- och konsertbesök. Ett utmärkt sätt att träffa nya vänner, få nya intryck och lära sig svenska.

Genom samarbete med studieförbundet Bilda får vi tillgång till Kulturkompis Stockholms utbud av aktiviteter.

Kulturkompis ungdom

I samarbete med Songline

Läxhjälparna

I kommunens HVB (Hem för vård eller boende) i Stenhamra och  i Sundsgården kommer Läxhjälparna på besök och hjälper ensamkommande ungdomar med skolarbete och språkträning.

I gruppen finns pensionerade pedagoger och engagerade medmänniskor. Läxhjälparna samarbetar med Färingsö Församling och Barnens eget bibliotek i Stenhamra som arrangerar språkkaféet i Stenhamra.

Mälaröarnas EBO-grupp

EBO-gruppen hjälper ensamkommande som blivit 18 år innan de fått slutligt besked om om de får uppehållstillstånd. Ungefär 25 unga utan och tre med uppehållstillstånd bor inackorderade i privathem.

Gruppen består av 35 personer från värdfamiljer och gode män.  Den samarbetar med liknande volontärgrupper i Storstockholm. Välkommen till Mälaröarna har en överenskommelse med Ekerö kommun och får den vägen en del av ett tillfälligt statligt bidrag för kvarboende.

>> Till Mälaröarnas EBO-grupps egen webbplats.

Här finns Välkommen till Mälaröarnas stadgar (pdf), senast reviderade 2018.

Hjälp till

Vill du göra nytta och ha kul?

  • Bli vänfamilj.
  • Skänk möbler.
  • Kör möbeltransporter.
  • Öppna ditt hem för en 18-årig ensamkommande.
  • Ta del av kulturaktiviteter.

Här kan du göra nytta också:

  • Besök ett språkkafé: Mälarökyrkan onsdagar 16-18 eller Barnens eget bibliotek i Stenhamra måndagar 16-18. Kom som du är. Ta gärna med barnen.
  • Mälarökyrkans ungdomskvällar på fredagar, ”Café udda” söker volontärer.

Vill du donera?

Att vara på flykt är inte lätt. För många är flykten inte över för att de landat här hos oss på Mälaröarna.

Kan du avstå en slant? Vi förmedlar till nyanlända och asylsökande på Mälaröarna som till exempel behöver hjälp med:

  • Resekostnader för att splittrade familjer ska kunna återförenas.
  • Juridisk rådgivning för asylsökande/uppehållstillståndssökande.
  • Boende för ensamkommande som blivit 18.

Donera genom att swisha till 123 365 82 18. Skriv Bidrag följt av din mejladress. Exempel:

Bidrag alexander@yahoo.gr

 

Bli medlem

Medlemsavgiften  är 20 kronor.

Betala genom att swisha till 123 365 82 18. Skriv Medlem följt av din mejladress. Exempel:

Medlem hanif87@gmail.com

Du kan också bli medlem genom att betala 20 kronor på något av våra möten.

Artiklar

Årsmöte 2021 – 16 februari

Välkommen till föreningen Välkommen till Mälaröarnas årsmöte 2021. Mötet hålls tisdag 16 februari klockan 20.00 på nätet. Här finns dagordning, årsmöteshandlingar och uppgifter hur du ansluter till mötet via mobil/platta/dator.